Музичні магазини 1896 рік

Кременчук

Музичні магазини: купця Вольфа Полякіна (Херсонськ. вул. д. Хмеліовського); Г. С. Стрєльцова (Катеринин. у. д. Лінника); куп. Клейфа (Екатер. вул. соб. буд.).

Музыкальные магазины: купца Вольфа Полякина (Херсонск. ул. д. Хмелиовского); Г. С. Стрельцова (Екатеринин. у. д. Линника); куп. Клейфа (Екатер. ул. соб. д.).Російська мова

Джерело: Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1896 рік (доступ: http://histpol.pl.ua/)