Води: штучні, мінеральні та прохолодні у Кременчуці 1892 рік

Провізора Віталія Гіляревича Куницького (Херсон. вул., д. Хмілевського), Пров. Олександра Олександровича Геріке (Катеринин. Вул., Власний будинок), Міщ. Меєра Ароновича Когана (Херсонська вул., будинок Гуревича), Купця Марка Мойсейовича Компанейця (на березі річки Дніпра).

Провизора Виталия Гиляревича Куницкого (Херсон. ул., д. Хмилевского), Пров. Александра Александровича Герике (Екатеринин. ул., собст. дом), Мещ. Меера Ароновича Когана (Херсонская ул., дом Гуревича), Купца Марка Мойсеевича Компанейца (на берегу реки Днепра).Російська мова (Джерело)

Пам’ятна книжка та Адреса-календар Полтавської губернії на 1892 рік (доступ http://histpol.pl.ua/)