Тютюнові магазини 1896 рік

Кременчук

Тютюнові магазини: 1) купця Лейби Ґоніодського (Херсонськ. у. д. Йолоса); 2) куп. Бабака Самойловича Дурунча (Катеринин. у. лавка Полякіна); 3) куп. Рофе (Херсонськ. у. соб. буд.); 4) куп. Дурунча (Катеринин. у. д. Кузьменкової); 5) куп. Нахмана Йосел. Корфа (Херсонськ. у. д. Юровського); куп. Шишмана (Херсонськ. у. д. Ворожейкіна).

Табачные магазины: 1) купца Лейбы Гониодского (Херсонск. у. д. Иолоса); 2) куп. Бабакая Самойловича Дурунча (Екатеринин. у. лавка Полякина); 3) куп. Рофе (Херсонск. у. соб. д.); 4) куп. Дурунча (Екатеринин. у. д. Кузьменковой); 5) куп. Нахмана Иосел. Корфа (Херсонск. у. д. Юровского); куп. Шишмана (Херсонск. у. д. Ворожейкина).Російська мова

Джерело: Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1896 рік (доступ: http://histpol.pl.ua/)