Склади землеробських знарядь на 1894 рік

Склад землеробських знарядь при Кременчуцькій повітовій земській управі, існує з 1890 (Єлинська у. приміщення земства).

Склад землеробських знарядь іноземця купця Гельферіха-Саде, існує з 1875 (Ярмар. площ. соб. будинок).

Склад землеробських знарядь купця Нусіма Ароновича Віткуна, існує 1888 (Костянтин. Зелена у. д. Розенталя).

Склад землеробських машин та знарядь Австрійсько підданого Роберта Гебгольда, існує з 1885 (Катерининська вул. власний будинок).

Склад гармат та машин купця Рафаїла Гавріїлів. Машковського, існує з 1887 р. (Катерининська вул. д. Лавровського).

Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1894 рік (джерело histpol.pl.ua)

Мовою джерела:

СКЛАДЫ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ОРУДИЙ на 1894 год

Склад земледельческих орудий при Кременчугской уездной земской управе, существует с 1890 года (Елинская у. помещение земства).

Склад земледельческих орудий иностранца купца Гельфериха-Саде, существует с 1875 года (Ярмар. площ. соб. дом).

Склад земледельческих орудий купца Нусима Ароновича Виткуна, существует 1888 года (Константин. Зеленая у. д. Розенталя).

Склад земледельческих машин и орудий Австрийско подданного Роберта Гебгольда, существует с 1885 года (Екатерининская ул. собст. дом).

Склад орудий и машин купца Рафаила Гавриилов. Машковского, существует с 1887 г. (Екатерининская ул. д. Лавровского).