Взуття магазини у Кременчуці 1892 рік

Міщ. Хани Острінської (Екатер. вул., д. Олексієвої), Куп. Анцеля Мовшевича Каплана (Херсонська вулиця, д. Йолоса), Купця Нохіма Аронова Ландкоф (Катерининська вул., д. Маслінікова), Купця Якова Михайлова Карлера (теж, д. Міщенка), Якова Мойсейовича Бабахаджі (теж, д. Клейфа

Мещ. Ханы Остринской (Екатер. ул., д. Алексеевой), Куп. Анцеля Мовшевича Каплана (Херсонская улица, д. Иолоса), Купца Нохима Аронова Ландкоф (Екатерининская ул., д. Маслиникова), Купца Якова Михайлова Карлера (тоже, д. Мищенка), Якова Мойсеевича Бабахаджи (тоже, д. Клейфа).Російська мова (Джерело)

Пам’ятна книжка та Адреса-календар Полтавської губернії на 1892 рік (доступ http://histpol.pl.ua/)