Благодійні установи 1896 рік

Кременчук

Кременчуцьке товариство допомоги бідним, засноване 1863 року.
Притулок для малолітніх у м. Кременчуці, заснований 1879 року.
Каса для бідних німців у м. Кременчуці існує з 1830 року.
Товариство допомоги потребуючим учням Кременчуцького Олександрівського реального училища існує з 1881 року.
Товариство допомоги потребуючим ученицям Кременчуцької жіночої гімназії, існує з 1887 року.
Товариство допомоги потребуючим учням та ученицям усіх Кременчуцьких та Крюківських поч. училищ та двох міських парафіяльного та трикласного, ім. з 1895 року.
Лікарня товариства Кременчуцьких лікарів; суспільство засноване у 1885 році, а лікарня у 1887 році.
Комітет передбачуваного для влаштування виправного притулку для малолітніх злочинців; дії відкрито з 1876 року.

Кременчугское общество вспомоществования бедным, учрежденное в 1863 году.
Убежище для малолетних в г. Кременчуге, учрежденное в 1879 году.
Касса для бедных немцев в г. Кременчуге, существует с 1830 года.
Общество вспомоществования нуждающимся ученикам Кременчугского Александровского реального училища, существует с 1881 года.
Общество вспомоществования нуждающимся ученицам Кременчугской женской гимназии, существует с 1887 года.
Общество вспомоществования нуждающимся ученикам и ученицам всех Кременчугских и Крюковских нач. училищ и двух городских приходского и трехклассного, сущ. с 1895 года.
Лечебница общества Кременчугских врачей; общество учреждено в 1885 году, а лечебница в 1887 году.
Комитет предполагаемого к устройству исправительного приюта для малолетних преступников; действия открыты с 1876 года.Російська мова

Джерело: Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1896 рік (доступ: http://histpol.pl.ua/)