Жіноча гімназія Кременчук 1910 рік

(Київ. у.), голова педагогічної ради – директор реального училища, нач-ця гімназії Антон. Федоров. Кречман, законоуч. прот. Олексій Федір. Клепачівський (Елін. у., С. д.) і свящ. Нікол. Антоном. Роменський, вчителі: російськ. яз. і словесності – Астіон Ал-ндр. Вербицький, історії та географії – н. ч. Ал-ндр Миколайович Гороновський (Єлисавет. у., д. Кирдановської), природознавства – Віктор Леонов. Стенцель; учі-ци: матем. – Євгенія Герасимівна Поченко, арифм. – Варвара Михайло. Ситникова (Київ. вул., д. Синельникова), історії та географії – Надія Нікол. Козинцева, німецька. яз. – Емілія Ів. Ласман, французька. яз. – Мар. Вас. Горонівська, рукод. – Ганна Ів. Рунг приготує. кл. – Кохання Констан. Рябінкіна, російськ. яз. – Єлісав. Сергєєв. Свірізова, танців та гімнастики – Марія Нікол. Мініна, надз-ци; Марія Едуардов. Грудзинська, Марія Вільгельм. Іваненко, Павла Вас. Ізюмова, Марія Петров. Вікентьєва, Натал. Ал-ндр. Лаврівська, Марія Григ. Міщенко, Лідія Михайло. Попкова, Варвара Дм. Єрмоленко. Лікар – Марія Генріх. Гейнц.

(Киев. у.), председатель педагогического совета — директор реального училища, нач-ца гимназии Антон. Федоров. Кречман, законоуч. прот. Алексей Федор. Клепачевский(Елин. у., с. д.) и свящ. Никол. Антоном. Роменский, учителя: русск. яз. и словесности — Астион Ал-ндр. Вербицкий, истории и географии — н. ч. Ал-ндр Николаевич Гороновский (Елисавет. у., д. Кирдановской), естествоведения — Виктор Леонов. Стенцель; учит-цы: матем. — Евгения Герасимовна Поченко, арифм. — Варвара Михайл. Ситникова (Киевск. ул., д. Синельникова), истории и географии — Надежда Никол. Козинцева, немецк. яз. — Эмилия Ив. Ласман, французск. яз. — Мар. Вас. Гороновская, рукод. — Анна Ив. Рунг, приготовит. кл. — Любовь Констан. Рябинкина, русск. яз. — Елисав. Сергеев. Свиризова, танцев и гимнастики — Мария Никол. Минина, надз-цы; Мария Эдуардов. Грудзинская, Мария Вильгельм. Иваненко, Павла Вас. Изюмова, Мария Петров. Викентьева, Натал. Ал-ндр. Лавровская, Мария Григ. Мищенко, Лидия Михайл. Попкова, Варвара Дм. Ермоленко. Врач — Мария Генрих. Гейнц.Російська мова (Джерело)