1-е чотирикласне міське училище Кременчук 1910 рік

(Соборна пл., № 6). У 1877 р. перетворень. з повітового до міського 2-х класн. за полож. 1872 р., в 1880 р. – в 3-х класних. і в 1898 р. в 4-х класних. При навчанні 20 серп. 1902 засновані однорічні педагогічні курси для приготування початкових вчителів. Склад керує. курсів див. після 2-го 4-х кл. Місто. вчив.

Почесний. дивиться. – Олексій Василь. Таран (Констант.-Зелена, с. д.), уч.-інспектор – кільк. ас. Григор. Андрєєв. Григор’єв (зд. уч-ща), законоучить. – св. Ал-ндр Ерастов. Гречанівський (Київська, № 64), вчителі та уч-ци: рус. яз. – н. ч. Васил. Володімо. Лиско (зд. уч-ща), арифм. та фіз. – н. ч. Ів. Матв. Чеботарьов (зд. уч-ща), істор., естеств. та геометр. – н. ч. Сергій Савич Білоусов (зд. уч-ща), франц. яз. – (Вакансія), німецька. яз. – Варвара Арсен. Янковська та вчить. чистоп., черч. та рисів. – н. ч. Васил. Ів. Старшинов (Успенський пров., д. Капустіна). Лікар надв. сов. Борис Ізраїль. Соловейчик.

(Соборная пл., № 6). В 1877 г. преобразов. из уездного в городское 2-х классн. по полож. 1872 г., в 1880 г. — в 3-х классн. и в 1898 г. в 4-х классн. При учил 20 авг. 1902 года учреждены одногодичные педагогические курсы для приготовления начальных учителей. Состав руководит. курсов см. после 2-го 4-х кл. город. учил.

Почетн. смотрит. — Алексей Васил. Таран (Констант.-Зеленая, с. д.), учит.-инспектор — кол. ас. Григор. Андреев. Григорьев (зд. уч-ща), законоучит. — св. Ал-ндр Эрастов. Гречановский (Киевская, № 64), учителя и уч-цы: русс. яз. — н. ч. Васил. Владим. Лыско (зд. уч-ща), арифм. и физ. — н. ч. Ив. Матв. Чеботарев (зд. уч-ща), истор., естеств. и геометр. — н. ч. Сергей Саввич Белоусов (зд. уч-ща), франц. яз. — (вакансия), немецк. яз. — Варвара Арсен. Янковская и учит. чистоп., черч. и рисов. — н. ч. Васил. Ив. Старшинов (Успенский пер., д. Капустина). Врач надв. сов. Борис Израил. Соловейчик.Російська мова (Джерело)