ФЕЛЬДШЕРА 1913 рік

Богославський Аврам Лейбович (Павловська вул., д. Гурарі).

Бродський Марк Михайло. (Херсонська вул., д. Хмари).

Брожовскін Мовша Берків. (Харчева вул., д. Левіна).

Віленський Єфр. Герш. (Олександрівська вул., д. Пужа).

Єрьоменко Семен Владим. (Земська лікарня).

Іванченко Андрій Онуфрієв. (Богоугодний заклад).

Кірнес Нох. Герш. (Солдатська, 27).

Крижанівський Річард Карлов. (Київська вул., д. Маклакова).

Московець Дашил Даниїлов. (Катерининська вул., соб. будинок, № 53).

Нефедов Олексій Платонов, (ст. Крюков, Южи. Жовт. дор.).

Ревунов Петро Корн. (казенний винний склад №3).

Рабінович Берко Лейзеров. (Вуг. Покровськ. і Миколаївськ., Д. Замаріна).

Філіппов Григорій Ніколаєв, (ніс. Крюков).

Фурман Кирило Вомич (сел. Крюков, Херсон. вул., д. Канівського).

Фельдшерки-повивальні бабки.

Агронович Рахіль Ошерівна (Олександрівська вул., 39).

Майзельс Сося Хаїмов. (Українська, 26).

Рабінер-Петрушанська (Петровська, будинок професора Манусевича).

Табориська Юд. Самойл. (Херсонська, будинок Мешеля).

Повивальні бабки-масажистки.

Абрамова Маня Абрамівна (Катерининська, будинок Фішмана).

Варшавська есф. Борис. (Херсонська, будинок Варшавського).

Мордухович-Шульман Хая Аронівна (Миколаївська, 21).

Райкін Хана Шлемов. (Катерининська, будинок Бернштейна).

Сандомирська Песя Янкелівна (Маріїнська, 39).

Цейтлін Хана Аншелєв. (Преображенська, 16).

Повивальні бабки.

Бененсон Фейг. Давиде. (Херсонська, 47).

Біленко Фройд. Лейбів. (Харчева, будинок Розенберга).

Іцкович-Сандомирська (Маріїнська, будинок Мордуховича).

Лапідус Брох. Давид (пос. Крюків, Херсонська, будинок Кроля).

Микулінська Хан. Борис. (Миколаївська, 20).

Окунь Марія Шломов. (Павлівська, будинок Шелягівської).

Пеляківська Тетяна Мойсіївна (Маріїнська, 1).

Рабчинська-Нисневич Хася Міхелевна (Маріїнська, 20).

Розенблюм Етя-Лея Моїс. (Пос. Крюков, Катеринославська вулиця, будинок Лукацького).

Стороженко Клавд. Вас. (Олександрівська, 14).

Фрейгін Віра Тимофій. (Миколаївська, будинок Фрейгін).

Богославский Аврам Лейбович (Павловская ул., д. Гурари).

Бродский Марк Михайл. (Херсонская ул., д. Хмары).

Брожовскин Мовша Берков. (Харчевая ул., д. Левина).

Виленский Ефр. Герш. (Александровская ул., д. Пужая).

Еременко Семен Владим. (земская больница).

Иванченко Андрей Онуфриев. (Богоугодное заведение).

Кирнес Нох. Герш. (Солдатская, 27).

Крыжановский Ричард Карлов. (Киевская ул., д. Маклакова).

Московец Дашил Даниилов. (Екатерининская ул., соб. дом, № 53).

Нефедов Алексей Платонов, (ст. Крюков, Южи. жел. дор.).

Ревунов Петр Корн. (казенный винный склад № 3).

Рабинович Берко Лейзеров. (уг. Покровск. и Николаевск., д. Замарина).

Филиппов Григорий Николаев, (нос. Крюков).

Фурман Кирилл Вомич (пос. Крюков, Херсонск. ул., д. Каневского).

Фельдшерицы-повивальныея бабки.

Агронович Рахиль Ошеровна (Александровская ул., 39).

Майзельс Сося Хаимов. (Украинская, 26).

Рабинер-Петрушанская (Петровская, дом доктора Манусевича).

Табориская Юд. Самойл. (Херсонская, дом Мешеля).

Повивальные бабки-массажистки.

Абрамова Маня Абрамовна (Екатерининская, дом Фишмана).

Варшавская Эсф. Борис. (Херсонская, дом Варшавского).

Мордухович-Шульман Хая Ароновна (Николаевская, 21).

Райкин Хана Шлемов. (Екатерининская, дом Бернштейна).

Сандомирская Песя Янкелевна (Мариинская, 39).

Цейтлин Хана Аншелев. (Преображенская, 16).

Повивальные бабки.

Бененсон Фейг. Давид. (Херсонская, 47).

Биленко Фрейд. Лейбов. (Харчевая, дом Розенберга).

Ицкович-Сандомирская (Мариинская, дом Мордуховича).

Лапидус Брох. Давид, (пос. Крюков, Херсонская, дом Кроля).

Микулинская Хан. Борис. (Николаевская, 20).

Окунь Мария Шломов. (Павловская, дом Шеляговской).

Пеляковская Татьяна Моисеевна (Мариинская, 1).

Рабчинская-Нисневич Хася Михелевна (Мариинская, 20).

Розенблюм Этя-Лея Моис. (пос. Крюков, Екатеринославская улица, дом Лукацкого).

Стороженко Клавд. Вас. (Александровская, 14).

Фрейгин Вера Тимоф. (Николаевская, дом Фрейгин).Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)