Аптекарські магазини 1896 рік

у м. Кременчуці:
Шаліта Мойсея Перецова, Катериносл. вул. д. Міщенко;
Зака Макса Давид., Катериносл. вул. д. Файдиша;

Фрідберга Альберта Дав., Херсонськ. вул. д. Юровського;
Беренштейна Апшеля, Катерина. вул. д. Лінника;
Говберга Хаїма, Катерина. вул. д. Бородкова;
Куницького Віталія, Олександр. вул. д. Поддерегіна;
Кричевського Зельмана, Костянти. Зел. д. Берсжинського;

у сел. Крюкова:
Шаліта Мойс. Перцев., д. Тернопільського;

в г. Кременчуге:
Шалита Мойсея Перецова, Екатериносл. ул. д. Мищенко;
Зака Макса Давид., Екатериносл. ул. д. Файдыша; Ф
ридберга Альберта Дав., Херсонск. ул. д. Юровского;
Беренштейна Апшеля, Екатерин. ул. д. Линника;
Говберга Хаима, Екатерин. ул. д. Бородкова;
Куницкого Виталия, Александр. ул. д. Поддерегина;
Кричевского Зельмана, Констант. Зел. д. Берсжинского;

в пос. Крюкове:
Шалита Мойс. Перцев., д. Тернопольского; Російська мова

Джерело: Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1896 рік (доступ: http://histpol.pl.ua/)