Закон України «Про пробацію»

Закон України «Про пробацію»

Закон України «Про пробацію» – крок на шляху до міжнародних стандартів у сфері юстиції.

5 лютого 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України “Про пробацію”, який набрав чинності 27 лютого цього року та через шість місяців буде введено у дію. Таким чином Верховна Рада України схвалила реальний крок у сфері наближення юстиції України до міжнародних стандартів і впровадження у державі принципово нової системи заходів кримінально-правового характеру, покликаних у першу чергу забезпечити безпеку суспільства. Закон України “Про пробацію” розроблявся з урахуванням європейських стандартів пробації.

Законом України пробація визначається як система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого. Орган пробації створюється у складі Державної пенітенціарної служби України шляхом реорганізації кримінально-виконавчої інспекції, яка забезпечує виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі. Сьогодні кримінально-виконавча інспекція згідно із законодавством виконує переважно контрольну функцію щодо покарань, альтернативних позбавленню волі. Індивідуально-профілактичну роботу здійснюють органи внутрішніх справ, соціальну роботу – органи соціальної політики.

Впровадження в Україні пробації дозволить кардинально змінити вектор роботи з правопорушниками ще на етапі обвинувачення. Залежно від завдань пробації, Закон України визначає три види пробації:

  • досудова пробація  (передбачає  собою  забезпечення  суду формалізованою інформацією, що характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом рішення про міру його відповідальності. Вона повинна мати на меті надати суду додаткову об’єктивну інформацію про  ризик вчинення обвинуваченим повторного злочину, можливість його виправлення без ізоляції (необхідність ізоляції) через призму соціально-психологічної характеристики особистості обвинуваченого.
  • наглядова    пробація  передбачає аналог діяльності, яку зараз здійснює кримінально-виконавча інспекція згідно спільного Наказу ДДУ ПВП та МВС України № 270/1560 від 19.12.2003 року з орієнтацією на європейські стандарти.
  • пенітенціарна пробація (включає в себе підготовку осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення з метою трудового і побутового влаштування таких осіб після звільнення за обраним ними місцем проживання).

Звичайно, шість місяців – це дуже незначний час, щоб провести усі підготовчі заходи у сфері нормативно-правового, організаційного, методичного та технічного забезпечення пробації, повноцінного навчання персоналу пробації. Поряд з цим, в ДПтС України ще до прийняття законодавства про пробацію проводилася деяка підготовча робота. Це стосувалося у першу чергу вивчення досвіду пробації інших держав, розробки пропозиції до нормативно-правової бази пробації, розробки методології пробаційної роботи, втілення пілотних проектів, які дали змогу на практиці створити, елементи пробації і спробувати іх втілити, для виявлення проблем і недоліків та можливості внесення корективів до законодавства для більшої ефективності роботи даного правового інституту в Україні.

Прийняття ЗУ «Про пробацію» це лише перший крок на шляху до міжнародних стандартів у сфері юстиції. Чи набуде пробація в Україні ознак європейської системи у значній мірі залежить від подальших кроків її розбудови, від уваги та підтримки цих кроків як на політичному рівні, так і  сприяння в суспільному розумінню та сприйняттю позитивної ролі пробації соціумом.

Кременчуцький міський відділ кримінально-виконавчої інспекції 

Юлія Козюренко, Мирослава Кривошея 

If you are the owner of some photos published on the site and do not want them to be published here - contact the administration.

Похожие записи