Закон України «Про пробацію»

Закон України «Про пробацію»

Зараз в Україні відбувається процес реформування пенітенціарних служб.  Один із її підрозділів – це кримінально-виконавча інспекція, яка виконує ті види покарань, які є альтернативою покаранню у виді позбавлення волі на певний строк. Спроби реформувати систему відбувалися протягом десяти років, шляхом  вивчення передових досвідів як вітчизняних так і зарубіжних пенітенціаріїв, проведення спільних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів тощо. Наразі 21 листопада поточного року кримінально-виконавча інспекція відзначила 14 річницю свого існування, як окрема правозастосовна інституція, альтернативна ув’язненню санкція.

У сфері гуманізації кримінальної політики сучасної України основні напрямки віднайшли своє якнайбільше відображення у сфері приближення юстиції України до міжнародних стандартів і впровадження у державі принципово нової системи заходів кримінально-правового характеру , що відобразились у прийнятті 5 лютого 2015 року Закону України «Про пробацію», який набув чинності 27 лютого п.р. та через шість місяців був введений в дію.

Варто зазначити, що  загальними рисами пробації є:

  • не застосування до порушника покарання у виді ув’язнення або взагалі звільнення від покарання    (на підставі спеціального дослідження особистості правопорушника/ складання досудової доповіді/оцінки факторів ризику).
  • застосування пробації до правопорушника у залежності від обставин (особистість, соціальна ситуація правопорушника/ виявлення факторів ризику/статичні фактори)
  • здійснення нагляду, який відрізняєтья від поліцейського нагляду та поєднаний з соціальною допомогою правопрушнику у процесі ресоціалізації (динамічні фактори/потреби)

На підставі чого виникає необхідність розширення персоналу органу пробації соціальними працівниками, психологами, а також волонтерами служби пробації, всі вони, відповідно до повноважень, будуть здійснювати комплекс заходів спрямованих на корекцію соціальної поведінки правопорушника або її окремих проявів.

Відповідно до ст. 8 Закону видами пробації є: -досудова пробація, – наглядова, – пенітенціарна.

Суб’єктом контролю здійснюється об’єктивна нормативно-узгоджена соціально-профілактична робота, спрямована на ресоціалізацію засудженого, допомоги у його самоактуалізації та влиття в суспільство в якості правослухняного громадянина держави. За рахунок залишення правопорушника у суспільстві збільшуються шанси його успішного виправлення, збереження корисних соціальних зв’язків, роботи, уникнення негативного впливу кримінального середовища, тобто інших засуджених. З економічної точки зору утримання пробації для держави дешевше, ніж витрати на утримання місць позбавлення волі.

Останнім документом, який визначає європейські принципи пробації, стала Рекомендація  Комітету Міністрів Ради Європи про Правила Ради Європи з пробації. Цими правилами пробація визначається як система виконання у суспільстві покарань, призначених правопорушнику, що включає коло заходів виховного впливу. Правила містять 17 принципів пробації, які є обов’язковими для країн – членів Ради Європи. Вважаючи, що основою пробації – вносити вклад до справедливого карного правосуддя.

Мета служби пробації – скорочення рецидивної злочинності шляхом встановлення позитивних взаємин з правопорушниками для здійснення контролю та надання їм допомоги, а також залучення до життя у суспільстві.

Так, на відміну від працівника кримінально-виконавчої інспекції, працівник пробації набуває статусу учасника кримінального процесу з відповідними обов’язками та правами.

кримінально-виконавча інспекція

Ірина Коноваленко

If you are the owner of some photos published on the site and do not want them to be published here - contact the administration.

Похожие записи