» История окрестностей Кременчуга

Партизанське з’єднання

Автор: Глущенко Максим Едуардович - студент 4 курсу Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Науковий керівник Коноваленко Олександр Дмитрович к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Партизанське з’єднання імені Ворошилова  [1].

З’єднання імені Ворошилова на самому початку створювалося як один із засобів здійснення на практиці стратегічної диверсійної кампанії, яка в історичній літературі одержала назву «рейкової війни».

Підпільні групи під керівництвом командування з'єднання провадили велику роботу по мобілізації населення на боротьбу з окупантами, чинили диверсії та готували людей для поповнення з’єднання. 

Відлуння Афганістану

Автор: Андрущенко Жанна Сергіївна

Афганістан... Уже багато років минуло з того дня, коли останній солдат обмеженого контингенту радянських військ залишив цю сповнену небезпеки землю. Але й досі слово «Афганістан» викликає щемливий біль у серці. Чотири сини Кременчуччини віддали своє життя, чесно виконуючи воїнський обов’язок. 63 жителям нашого району ще живі у пам’яті криваві бої в горах. 15 лютого для нас, як і для всієї України, – День пам’яті полеглих на далекій афганській війні.

Мої дитинство та юність в селі Потоки

Автор:

Спогады дитинства

Ось як усе починалося в моєму житті.

Я, Ольга Петрівна Кобзар (дівоче прізвище Лимар) народилася в селі Потоки Кременчуцького району Полтавської області (раніше називалася Харківська округа) в мальовничому місці на річці Псьол. Все моє раннє дитинство з ним пов’язане. І коли я від когось чую, або читаю, що десь ще є річка Псьол, я подумки протестую, чому ще десь? Псьол – це ж у нас, у Потоках, і все, що з ним пов’язане. І як мій батько Лимар Петро Гордійович ловив вудкою рибу, а ми з мамою Лимар Євдокією Кирилівною носили йому їсти, а потім купалися, ходили на річку прати білизну. А ще, як я хворіла на коклюш, мій папа (так ми його звали дома) возив мене на Псьол човном рано-вранці дихати туманним повітрям.

Історія дослідження археологічного минулого сучасної Світловодщини

Автор:

Інтерес до свого минулого, минулого свого роду, племені, народу закладений у людини на генетичному рівні. Адже ми добре знаємо і розуміємо вислів, що «без знання минулого, ми не можемо знати і свого майбутнього». Вірніше, майбутнє обов’язково буде, але яким воно буде, залежить від нас, людей, які проживають у теперішньому часі. А щоб воно, майбутнє, було кращим за сучасне, ми обов’язково повинні знати минуле, щоб не повторювати помилок поколінь людей, а, навпаки, взяти все найкраще, що було, і відтворити його, звісно, у відповідності з сучасними умовами. І цей варіант розвитку історичних подій буде найкращим. Але прикро те, що багато людей, які, як правило, знаходяться на високому соціальному щаблі  (вожді, князі, царі, їх причт і т. д.), не усвідомлюють, або не хочуть усвідомлювати надбання минулих поколінь, і всупереч суспільству, тобто більшості, переслідуючи свої меркантильні цілі, вчиняють дії, які призводять до негативних, недобрих наслідків для їх племені, народу, країни (війни, голод, невпевненість у майбутньому).

Столетие Покровской церкви в Каменных Потоках

Исторические памятники Украины являются общечеловеческими достижениями европейской цивилизации и могут стать настоящим источником духовного обновления украинского общества. Но к сожалению, современное поколение через развитие общественных благ цивилизации: телевидение, глобальная сеть Интернет, все меньше обращает внимание на свою историю и религиозную жизнь. 

Большое количество религиозных объектов Украины были разрушении после прихода к власти большевиков. Уверенные в победе социалистического общества, в котором нет места религии, в течение 1917-1918 годов советская власть фактически начала «войну с религией».  

Ефим Белоус - Борец с Полтавщины.

Хутора Белоусовка, в котором 130 лет назад, в 1882 году, родился борец, сейчас не найдете на карте Глобинского района Полтавщины. Упоминание о нем – фамилии Белоус, которую носят множество жителей окрестных сел Кириякивки и Броварок. Они хранят память о неординарном земляке – Ефиме Белоусе, победителе Международного конкурса красоты мужского тела и чемпиона мира по французской борьбе. По рассказам старожилов, Ефим с детства отличался невероятной физической силой из числа восьми братьев и сестер. К тому же имел поистине казацкий характер «с гонором и перцем».

Детские шалости

Житель села Броварки Андрей Билаш рассказывает: «В детстве я слышал от старших, что еще за барщины, когда Ефим Белоус был маленьким, случилась такая история. В господских владениях была вытоптанную пшеница, причем следов, откуда пришла скот, не было, так как она спускалась с неба. Думали уже, что нечисть водится. Вот подсмотрели – 16-летний сельский юноша Ефим приносил корову на плечах, осторожно ставил на поле – и пока животное лакомилась панской пшеницей, спал в тени. Потом так же относил корову домой. Дебош сошел Билоусу из рук, потому, учитывая его физическую силу, наказывать парня не решались».

История Червоной Знаменки и Вольной Терешковки
от основания и до 1932 года
Автор: Столярец Валентина Николаевна

Выбранная тема статьи является актуальной, ведь история родного края является той страницей, которую невозможно перевернуть, не прочитав. Как известно, народ, который не знает своего прошлого, обречен остаться без будущего.
Целью работы является раскрытие истории двух населенных пунктов Кременчугского района? Червоной Знаменки и Вольной Терешковки . Выяснить происхождение названия, время возникновения и определить особенности исторического развития села в начале 1930-х годов.
Червоная Знаменка и Вольной Терешковки входят в Краснознаменской сельского совета.
Историческое название Червоная Знаменка? Богомоливка. В 1921 году за своевременное выполнение плана хлебозаготовок и качественный ремонт дорог село получило переходящее Красное знамя. Эта награда побудила крестьян на собрании общины принять решение о переименовании Богомоливкы на Червоную Знаменку .
Иван Федорович Немченко

Воспоминания Ивана Федоровича Немченко - полковника, командира 769-го Карпатского Краснознаменного горно-артиллерийского полка 242-й Таманской Краснознаменной ордена Кутузова второй степени горно-стрелковой дивизии 3-го Карпатского горно-стрелкового корпуса с сентябрь1945 г. по август 1946 г.

(Отрывок из книги "Записки лейтенанта артиллерии" Немченко И.Ф. – Самара: издательство «Омега», 2007 год)

От города Кременчуга на северо-запад к большому селу Власовка, на удалении почти километр от левого берега Днепра, тянется искусственное земляное возвышение – насыпь, преграждающая обходной путь разливающимся весенним водам Днепра в город. Вдоль насыпи, с каждой стороны, раскинулись крестьянские поселения под общим названием Кривуши. В пяти километраж от города, почти рядом с километровым указателем, от насыпи вправо на север отходит дорога, ведущая к селению, около шестидесяти домов которого своим расположением напоминают букву «Р», написанную с запада на восток. Участок, занимаемый домами, ограничен с запада и севера болотами, переходящими в луга сочной травой, на которых с памятных времен выпасались стада коров, принадлежащих хуторянам. С юга – песчаник. Стоило только подняться незначительному ветру, как мириады песчинок застилали все вокруг, проникая в малейшие щели, ослепляли глаза, затрудняли дыхание. Этот небольшой хутор носит название Коваливка. Здесь мой отчий дом.

Даже теперь, спустя более много лет, до мельчайших подробностей помню каждый дом, каждый крестьянский двор с приусадебным участком, какими они были до Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

неперспективное село Кривуши

В конце 50-х годов с.Кривуши было признано неперспективным. Колхоз села был преобразован в бригаду и присоединен к песчанскому колхозу. В 1959 г. был преобразован в Кривушах и сельсовет. Село вошло в состав Песчанского сельсовета.
Село Кривуши - экологически чистая зона, имеет хорошо развитую сеть асфальтированных дорог. Кроме близости Днепра, вдоль села протекает р.Кривая Руда, соединенная с Днепром каналом. Село электрифицировано и радиофицировано. Почвы - чернозем и супески. На песках зеленеют леса. Все это привлекает людей в этот благодатный уголок.

голод в селе

В 1946 г. я окончил 7 классов и поступил в Харьковскую авиа -спецшколу. Вступительных экзаменов не было, а лишь собеседование по математике и физике. Но была очень серьезная медкомиссия. Отбирали исключительно здоровых ребят для подготовки их в течении 3 лет к поступлению в военные летные училища. Жили мы в общежитии, кормили плохо ( два раза в день). Требования к учебе были высокие, как и дисциплина. Все время хотелось есть. Местные еще терпели, они жили дома, а многие иногородние не выдерживали. Не выдержал и я. Рассчитался и возвратился домой. Пошел в школу, в 3-й класс. Но еще с лета видны были предпосылки надвигающегося голода. Урожай был плохой, в огородах все посохло. Все, что уродило в колхозе, забрало государство. На трудодни дали буквально граммы. Село голодало.

Страница 1 из 2 1 2