» » История Украины

Православна складова козацкої педагогіки

Автор: Фарина С.Я. 

Християнські цінності як загальнолюдські здобутки європейської цивілізації стають сьогодні цілющим джерелом духовного оновлення українського суспільства. Позивний вплив православ’я на національно-духовне виховання молоді визначається багатьма неупередженими дослідженнями. Особливими успіхами цей процес відзначається в героїчну добу визвольних змагань українського народу в XVII ст., коли «чернець подав руку вояці, а вояк – ченцеві»(Д. Яворницький). 

«BIULETYN POLSKO-UKRAINSKI» як джерело української історіографії

Автор: Крот Володимир Олександрович - к.і.н., доцент кафедри українознавства Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

На межі тисячоліть польсько-українські відносини залишаються напрочуд актуальними. На заваді порозуміння між двома братніми народами стоять непрості події минулого, які відбиваються на сучасності. Громадськість обох країн зацікавлена в конструктивному діалозі між істориками обох країн щодо обговорення наболілих проблем нашого спільного минулого. Потрібно зазначити, що спроби налагодити співпрацю між українцями і поляками були і раніше. З цього приводу варто згадати часопис «Biuletyn Polsko-Ukrainski» (далі – BPU), який виходив у Варшаві з 1932 до 1938 року і був присвячений найболючішим питанням національної політики ІІ Речі Посполитої.

Українська державність: етапи становлення

Автор: Капустян Ганна Тимофіївна

Становлення Української державності, на відміну від класичного процесу державотворення, носило свої особливості, обумовлені природно-географічними, етно-політичними, економічними, зовнішньо-політичними чинниками, тощо.

Загальновизнані риси державності як-то: територія, населення, господарська діяльність, сталі фінансово-економічні зв`язки, соціально-політичний устрій, правові засади, здатність силових структур захищати державу, зовнішньо-політична діяльність засвідчили існування, в тому чи іншому часі, функціонування держави на  вітчизняних теренах.